Duyurular :
  - HOPARLÖR İLANI   - HOPARLÖR İLANI   - İMAR KANUNUNUN 18. MADDE UYGULAMASI   - YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ REHBERİ   - ASANSÖR YILLIK KONTROL İLANI
 

BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 06 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.


 

BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 06 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

1.      Belediye Meclisine I. ve II. Başkan Vekili Seçimi.

2.      İki asıl iki yedek Katip Üye seçimi.

3.      Encümene üye seçilmesi.

4.      İmar Komisyonuna üye seçilmesi.

5.      Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi.

6.      Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna üye seçilmesi.

7.      Çevre ve Trafik Komisyonuna üye seçilmesi.

8.      Eğitim, Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonuna üye seçilmesi.

9.      2015 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

10.  2015 yılı Denetim Raporunun okunarak, bilgi verilmesi.

11.  Makedonya ve Kosova çalışma ziyaretine katılma talebiningörüşülmesi.

12.  Borçlanma talebinin görüşülmesi.

13.  Mülkiyeti Bartın Belediyesine ait Aladağ Mahallesi, tapuda E28C12D1B pafta, 765 ada, 71 parsel nolu taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri talebinin görüşülmesi.

14.  Mülkiyeti Bartın Belediyesine ait Aladağ Mahallesi, tapuda E28C12A3D pafta, 765 ada, 73 parsel nolu taşınmazın Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri talebinin görüşülmesi.

15.  Mülkiyeti Bartın Belediyesine ait Aladağ Mahallesi, tapuda E28C12A3D pafta, 765 ada, 72 parsel nolu taşınmazın Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri talebinin görüşülmesi.

16.  Kırtepe Mahallesi, tapuda 13 pafta, 130 ada, 7 parsel no’lu taşınmaz üzerindeki mülkiyeti Belediyemize ait tescilli binanın kent müzesine dönüştürülmesinin görüşülmesi.

17.  Tuna Mahallesinde bulunan mülkiyeti Bartın Belediyesine ait, tapuda 502 ada, 339 parsel numaralı taşınmazda Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından irtifak hakkı kurulması talebinin görüşülmesi.

18.  Cumhuriyet Mahallesi, tapuda 1128 ada, 2 parsel no’lu taşınmazda plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

19.  Tuna ve Kemerköprü Mahallelerinde yer alan Bartın Çevre Yolunun kamulaştırma koridorunun imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.

20.  Gölbucağı Mahallesi, tapuda 623 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.

21.  Aladağ Mahallesi, tapuda 742 ada, 45 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.

22.  Aladağ Mahallesi, tapuda 1195 ada, 35 parseldeki taşınmaza ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının onayı talebinin görüşülmesi.

23.  İlimiz Merkez İlçe, 1. Etap Toki konutlarının yer aldığı 1416 ve 1417 numaralı adalardaki trafo alanlarına ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

24.  İmar Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesi, tapuda 16 pafta, 175 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.

25.  İmar Komisyonuna havale edilen, Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı Projesi Kapsamında Doğal Sit Alanından çıkartılması talebinin görüşülmesi.

26.  İmar Komisyonuna havale edilen, Gecen Köyü, tapuda 122 ada, 446-447-450 parsel nolu taşınmazlarda Nazım İmar Plan Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin görüşülmesi.

27.  İmar Komisyonuna havale edilen, Balamba Mahallesi, tapuda E28c13a3d pafta, 986 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.

28.  İmar Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1231 ada, 353 parsel nolu taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

29.  İmar Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 446 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi.

30.  Çevre ve Trafik Komisyonuna havale edilen, Bartın’ın trafik sorunları ile ilgili olarak çözüm bulunması hususunda gerekli inceleme ve araştırma yapılması talebinin görüşülmesi.

 
 
 

Ara


Duyurular


  19.06.2018 16:18:55 HOPARLÖR İLANI
  18.06.2018 16:17:36 HOPARLÖR İLANI
  01.06.2018 15:26:46 İMAR KANUNUNUN 18. MADDE UYGULAMASI
  08.02.2018 13:18:13 YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ REHBERİ
  08.01.2018 10:00:00 ASANSÖR YILLIK KONTROL İLANI
Tüm Duyurular
 
       

Yönetim


- Başkan Yardımcılarımız
- Belediye Meclisi Üyeleri
- Meclis Gündem İlanları
- Müdürlükler

E-Belediye


- Borç Ödeme
- Borç Sorgulama
- Beyan Görme
- Sicil Numarası Sorgulama
- Rayiç Değer Sorgulama

Bartın


- Tarihçe
- Mahallelerimiz
- Otobüs Tarifeleri ve Saatleri
- Nasıl Gidilir ?
- Neresi Gezilir ?
- Ne Alınır ?
- Ne Yenir ? - Önemli Günler
- Yöresel Tel Kırma
- Bartın'a Ulaşım
- Vefat Edenler
- Nöbetçi Eczaneler
- Bartın Haritası

Diğer Servisler


- Haberler
- İhaleler
- Fotoğraflar
- Videolar
- İletişim
       
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi