Duyurular :
  - HOPARLÖR İLANI   - HOPARLÖR İLANI   - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ   - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ   - YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ REHBERİ   - İMAR KANUNUN 18. MADDE UYGULAMASI   - ASANSÖR YILLIK KONTROL İLANI
 
İhale Bilgileri
İlgili Birim : BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Konusu : Karasu/İnkum plajında bölünmüş 4 adet alan 2017 yılı yaz sezonunda kiraya verilecektir.
Açıklama :

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Kullanım hakkı Bartın Belediyesinde olan Mücavir alan Karasu/İnkum plajında bölünmüş 4 adet alan 2017 yılı yaz sezonunda kiraya verilecektir.

2-Şartname ve ekleri Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, 100,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

3-İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulüne göre 14 Haziran 2017 tarihinde bölünmüş alanlar için belirlenmiş ve bu ilan metninin 5.maddesinde belirtilen saatte, Bartın Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler;

A)    Gerçek kişi için:

1.      İhale için başvuru dilekçesi. Dilekçede Türkiye’de tebligat için adres ve telefon numarası belirtilmesi zorunludur.

2.      Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3.      İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikamet belgesi.

4.      İhaleye vekaleten iştirak halinde, iştirakçinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza sirküleri.

 

B)    Tüzel kişi için:

 

1.    İhale için başvuru dilekçesi. Dilekçede Türkiye’de tebligat için adres ve telefon numarası belirtilmesi zorunludur.

2.    Vergi kimlik numarasını gösterir vergi levhası fotokopisi.

3.    İdare mahkemesinin bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya kayıtlı bulunduğu meslek odasından ihalenin yapıldığı 2017 yılında alınmış sicil kayıt belgesi.

4.    İştirakçinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

5.    Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vekili ise noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri.

6.    Kamu tüzel kişi adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve imza örneği.

 

C)    Ortak Belgeler:

 

1.    Şartname alındı makbuzu ve şartname. Şartnamenin her bir sayfası iştirakçi tarafından okunup kabul edildiği belirtilerek imzalanacaktır.

2.    435,00TL. geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

3.    Belediyeye borcu bulunmadığına dair Gelir Takip Servisinden alınacak belge.

4.    2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.

 

Bölünmüş alanların sezonluk kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 14 Haziran 2017 tarihinde Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

            5-Ayrı ayrı yapılacak ihale neticesinde kiralanacak olan bölünmüş alanların numarası, m2’si, sezonluk muhammen bedeli ve geçici teminatı ile ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

NUMARA     :                       m2   :   SEZ. MUH. BEDEL  GEÇ.TEMİNAT :  İHALE SAATİ:

           (KDV HARİÇ):

 

6 No.lu Büfe Önü                1037           12.444,00 TL                435,00 TL             14.10

11 no.lu bölünmüş alan

 

5 No.lu Büfe Önü                 1202           14.424,00 TL            435,00 TL                14.20

8 no.lu bölünmüş alan

 

4 No.lu Büfe Önü                   914               10.968,00 TL       435,00 TL                14.30

6 no.lu bölünmüş alan

 

3 No.lu Büfe Önü                   930               11.160,00 TL       435,00 TL                14.40

5 no.lu bölünmüş alan

İhale Kayıt No :
Alım Türü :
İhale Tarihi : 14.06.2017 14:00:00
İhale Yeri : Bartın Belediyesi Meclis Salonu
Döküman Bedeli :
İhale Dökümanı : Yüklemek İçin Tıklayınız
Adres : Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sok. No:1 74100 BARTIN
Telefon : 0 (378) 227 10 25
Faks : 0 (378) 227 40 13
E-mail : bartinbelediyesi@bartinbelediyesi.com
Okunma Sayısı : 851
   
İhale Sonuç Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma :
Toplam Teklif Sayısı :
Geçerli Teklif Sayısı :
İş Ortaklığı Teklif Sayısı :
Konsorsiyum Teklif Sayısı :
Yaklaşık Maliyet :
Sözleşme Bedeli :
En Düşük Teklif :
En Yüksek Teklif :
Alımın/İşin Başlangıç Tarihi :
Alımın/İşin Bitiş Tarihi :
   

 

Ara


Duyurular


  21.05.2018 13:39:14 HOPARLÖR İLANI
  16.05.2018 13:25:12 HOPARLÖR İLANI
  11.05.2018 10:02:42 İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
  11.05.2018 09:53:22 İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
  08.02.2018 13:18:13 YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ REHBERİ
  08.02.2018 13:10:21 İMAR KANUNUN 18. MADDE UYGULAMASI
  08.01.2018 10:00:00 ASANSÖR YILLIK KONTROL İLANI
Tüm Duyurular
 
       

Yönetim


- Başkan Yardımcılarımız
- Belediye Meclisi Üyeleri
- Meclis Gündem İlanları
- Müdürlükler

E-Belediye


- Borç Ödeme
- Borç Sorgulama
- Beyan Görme
- Sicil Numarası Sorgulama
- Rayiç Değer Sorgulama

Bartın


- Tarihçe
- Mahallelerimiz
- Otobüs Tarifeleri ve Saatleri
- Nasıl Gidilir ?
- Neresi Gezilir ?
- Ne Alınır ?
- Ne Yenir ? - Önemli Günler
- Yöresel Tel Kırma
- Bartın'a Ulaşım
- Vefat Edenler
- Nöbetçi Eczaneler
- Bartın Haritası

Diğer Servisler


- Haberler
- İhaleler
- Fotoğraflar
- Videolar
- İletişim
       
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi