Duyurular :
  - HOPARLÖR İLANI   - HOPARLÖR İLANI   - İMAR KANUNUNUN 18. MADDE UYGULAMASI   - YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ REHBERİ   - ASANSÖR YILLIK KONTROL İLANI
 
İhale Bilgileri
İlgili Birim : BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Konusu : Belediyemiz Özel Halk Otobüsleri, 4 adet hat hakkının 10 yıllık süre ile kiraya verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir.
Açıklama :

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Belediyemiz Özel Halk Otobüsleri, 4 adet hat hakkının 10 yıllık süre ile kiraya verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir. İhale 27/09/2017 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00 de başlayacak ve bir hattın işlemlerinin (ihalesinin) tamamlanmasını müteakip, diğer hatların ihalesine geçilecektir. İhale Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, her bir hattın muhammen bedeli KDV hariç 550.000,00TL, geçici teminatı 16.500,00TL’dir İhaleye katılmak için gerekli olan evraklar: Gerçek kişi olmaları halinde; 1- Nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği.(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) 2-Tebliğe esas yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Senedi – Adres Beyanı) 3- İhale dokümanının satın alındığına dair belge (ihale dokümanının satın alındığına dair belge olarak Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden herhangi birine adına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz konulması gerekmektedir) İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.        4- Noter tasdikli imza beyannamesi, vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,     5- Bartın Belediye Başkanlığına (vergi, reklam, harç, su, kira, imar, ceza, masraf vs.) borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı vermesi gerekmektedir. 6- İhaleye katılacaklar için 4 hatlık açık teklif usulü ihalede en fazla 2 (iki) hat alma hakkına sahiptirler. Birden fazla hat almak isteyen kişi alacağı hat kadar dosya hazırlamak zorundadır. Bir dosya ile bir hat alınabilir. İstekli bir dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar yapılan 4 araçlık açık arttırmanın hepsine katılabilir. İstekli 2.hat için ihaleye katılacaksa hazırlamış olduğu 2 araçlık dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar diğer ihalelere katılabilir. Halen mevcut toplu taşımalı sistem içerisinde çalışan hat sahipleri de 2. hat için bu ihaleye katılabilir. 7- İhalelere; Bartın’da en az bir yıldır ikamet eden gerçek kişiler katılabilir.  Tüzel kişi olmaları halinde;   1- Vergi Kimlik numarasını gösterir Vergi Levhası fotokobisi, 2- Özel hukuk tüzel kişilerin idare mahkemelerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı bulunduğu meslek odasından ihalenin yapıldığı 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 3- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vekili ise noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri, 4- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 5- İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi (ihale dokümanının satın alındığına dair belge olarak Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden herhangi birinden adına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz konulması gerekmektedir) İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 6- Bartın Belediye Başkanlığına (vergi, reklam, harç, su, kira, imar, ceza, masraf vs.) borcu olmadığına dair, borcu yoktur yazısı vermesi gerekmektedir. 7- İhaleye katılacaklar için 4 hatlık açık teklif usulü ihalede en fazla 2 (iki) hat alma hakkına sahiptirler. Birden fazla hat almak isteyen kişi alacağı hat kadar dosya hazırlamak zorundadır. Bir dosya ile bir hat alınabilir. İstekli bir dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar yapılan 4 araçlık açık arttırmanın hepsine katılabilir. İstekli 2.hat için ihaleye katılacaksa hazırlamış olduğu 2 araçlık dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar diğer ihalelere katılabilir. Halen mevcut toplu taşımalı sistem içerisinde çalışan hat sahipleri de 2. hat için bu ihaleye katılabilir. 8- İhalelere Bartın’ da en az 1 yıldır, faaliyet gösteren tüzel kişiler katılabilir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden ücret karşılığı ihale dosyası almayan ve alındı kaydı yapılmayan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye giremeyecektir. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 250,00TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.

İhale Kayıt No :
Alım Türü :
İhale Tarihi : 27.09.2017 14:00:00
İhale Yeri : BARTIN BELEDİYESİ İHALE TOPLANTI SALONU
Döküman Bedeli :
İhale Dökümanı : Yüklemek İçin Tıklayınız
Adres : Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sok. No:1 74100 BARTIN
Telefon : 3782271025
Faks : 3782274013
E-mail : bartinbelediyesi@bartinbelediyesi.com
Okunma Sayısı : 943
   
İhale Sonuç Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma :
Toplam Teklif Sayısı :
Geçerli Teklif Sayısı :
İş Ortaklığı Teklif Sayısı :
Konsorsiyum Teklif Sayısı :
Yaklaşık Maliyet :
Sözleşme Bedeli :
En Düşük Teklif :
En Yüksek Teklif :
Alımın/İşin Başlangıç Tarihi :
Alımın/İşin Bitiş Tarihi :
   

 

Ara


Duyurular


  19.06.2018 16:18:55 HOPARLÖR İLANI
  18.06.2018 16:17:36 HOPARLÖR İLANI
  01.06.2018 15:26:46 İMAR KANUNUNUN 18. MADDE UYGULAMASI
  08.02.2018 13:18:13 YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ REHBERİ
  08.01.2018 10:00:00 ASANSÖR YILLIK KONTROL İLANI
Tüm Duyurular
 
       

Yönetim


- Başkan Yardımcılarımız
- Belediye Meclisi Üyeleri
- Meclis Gündem İlanları
- Müdürlükler

E-Belediye


- Borç Ödeme
- Borç Sorgulama
- Beyan Görme
- Sicil Numarası Sorgulama
- Rayiç Değer Sorgulama

Bartın


- Tarihçe
- Mahallelerimiz
- Otobüs Tarifeleri ve Saatleri
- Nasıl Gidilir ?
- Neresi Gezilir ?
- Ne Alınır ?
- Ne Yenir ? - Önemli Günler
- Yöresel Tel Kırma
- Bartın'a Ulaşım
- Vefat Edenler
- Nöbetçi Eczaneler
- Bartın Haritası

Diğer Servisler


- Haberler
- İhaleler
- Fotoğraflar
- Videolar
- İletişim
       
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi