Duyurular :
  - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ   - HOPARLÖR İLANI   - HOPARLÖR İLANI   - HOPARLÖR İLANI   - HOPARLÖR İLANI   - Asansör Yıllık Kontrol İlanı   - BARTIN VALİLİĞİ MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ DUYURUSU   - İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ   - BARTIN KENT TARİHİ MÜZESİ DUYURUSU
 
İhale Bilgileri
İlgili Birim : BARTIN BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Konusu : Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıkların toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi 24 ay süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde ihale edilecektir.
Açıklama :

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıkların toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi 24 ay süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde ihale edilecektir. İhale 08/11/2017 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00 de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, aylık katkı payı muhammen bedeli KDV Hariç 4.500,00TL, geçici teminat 3.240,00TL’dir İhaleye katılmak için istenen belgeler: 1- İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede; Türkiye de tebligat için adres göstermesi, 2-Geçici teminat bedeli makbuzu, 3-Şartname alındığına dair makbuz, 4-Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden), 5-Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden), 6-Gerçek kişiler için ilgili oda veya meslek odası belgesi (2017 yılında alınmış), 7- Noterden imza beyannamesi, 8-Vekaleten katılımlarda noterden vekaletname ile vekilin imza beyannamesi, 9-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu, ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, 10- Noterden tüzel kişiliğin imza sirküleri, 11-Vekaleten katılımlarda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi noterden, 12-Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 13-İhaleye 2872 sayılı çevre kanunu gereği düzenlenen yönetmeliğe göre çevre izni ve lisansı olan firmalar ve kişiler katılabilir, 14-Belediye ye borcu olmadığına dair yazı, 15-2886 sayılı ihale kanunu kapsamında yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı, 16-Bir önceki ihaleyi üstlendiği halde şartları yerine getirmeyen istekli ihaleye katılamaz. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Temizlik İşleri Müdürlüğünden 100,00.-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

İhale Kayıt No :
Alım Türü :
İhale Tarihi : 08.11.2017 14:00:00
İhale Yeri : BARTIN BELEDİYESİ İHALE TOPLANTI SALONU
Döküman Bedeli :
İhale Dökümanı : Yüklemek İçin Tıklayınız
Adres : Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sok. No:1 74100 BARTIN
Telefon : 3782271025
Faks : 3782274013
E-mail : bartinbelediyesi@bartinbelediyesi.com
Okunma Sayısı : 205
   
İhale Sonuç Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma :
Toplam Teklif Sayısı :
Geçerli Teklif Sayısı :
İş Ortaklığı Teklif Sayısı :
Konsorsiyum Teklif Sayısı :
Yaklaşık Maliyet :
Sözleşme Bedeli :
En Düşük Teklif :
En Yüksek Teklif :
Alımın/İşin Başlangıç Tarihi :
Alımın/İşin Bitiş Tarihi :
   

 

Ara


Duyurular


  12.01.2018 14:52:58 İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
  12.01.2018 14:24:41 HOPARLÖR İLANI
  11.01.2018 14:23:29 HOPARLÖR İLANI
  10.01.2018 14:20:02 HOPARLÖR İLANI
  09.01.2018 13:20:04 HOPARLÖR İLANI
  08.01.2018 10:00:00 Asansör Yıllık Kontrol İlanı
  04.01.2018 10:24:19 BARTIN VALİLİĞİ MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ DUYURUSU
  11.12.2017 16:28:40 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
  07.11.2016 14:44:27 BARTIN KENT TARİHİ MÜZESİ DUYURUSU
Tüm Duyurular

İhaleler


  06.02.2018 10:30:00 ASFALT MALZEMESİ NAKLİ
  08.02.2018 10:30:00 GAZETE BASILMASI HİZMETİ ALIMI
 
       

Yönetim


- Başkan Yardımcılarımız
- Belediye Meclisi Üyeleri
- Meclis Gündem İlanları
- Müdürlükler

E-Belediye


- Borç Ödeme
- Borç Sorgulama
- Beyan Görme
- Sicil Numarası Sorgulama
- Rayiç Değer Sorgulama

Bartın


- Tarihçe
- Mahallelerimiz
- Otobüs Tarifeleri ve Saatleri
- Nasıl Gidilir ?
- Neresi Gezilir ?
- Ne Alınır ?
- Ne Yenir ? - Önemli Günler
- Yöresel Tel Kırma
- Bartın'a Ulaşım
- Vefat Edenler
- Nöbetçi Eczaneler
- Bartın Haritası

Diğer Servisler


- Haberler
- İhaleler
- Fotoğraflar
- Videolar
- İletişim
       
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi